Uncategorized

Hướng dẫn tạo bài viết mới

Hướng dẫn tạo bài viết mới

Bước 1: Tạo bài viết

Chọn Viết bài mới

Điền Heading vào ô đầu tiên

Chỉnh sửa Url

Chọn các đầu mục với H1, H2, Đoạn văn bản…

Add Media

Bước 2: Đăng tải

Tối ưu SEO ở Yoast SEO

Bấm xem thử để xem hiển thị

Chọn Đăng.

Hướng dẫn chỉnh sửa bài viết

Hướng dẫn xóa bài viết

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.